X QUANG PHỔI KỸ THUẬT SỐ

x-quang

Với máy chụp X – Quang kỹ thuật số thế hệ mới và việc cài đặt chương trình đặc biệt chuyên chụp và khảo sát hai lá phổi, đã mang đến kết quả chụp X -Quang Phổi tiêu chuẩn và nhanh chóng, hỗ trợ tích cực Bác sĩ chuyên khoa phát hiện sớm hay nghi ngờ các bất thường của hai lá phổi.

Send message via your Messenger App
You have successfully booked a schedule at PhoiSaiGon, please check your email to confirm the reservation information

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Quý khách đã đặt lịch thành công ở PhoiSaiGon, vui lòng check mail để xác nhận thông tin lịch đặt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.