SINH THIẾT MÀNG PHỔI

sinh-thiet-mp

Là loại kỹ thuật y khoa trong chuyên ngành bệnh phổi, thường được thực hiện cùng lúc với rút dịch màng phổi. Kỹ thuật này sẽ giúp Bác sĩ chuyên khoa phổi lấy được mẩu mô màng phổi thành, từ đó thực hiện các xét nghiệm cần thiết cho chẩn đoán bệnh. Quá trình thực hiện nhanh chóng, đau tại chỗ ít và gần như không tai biến.

Send message via your Messenger App
You have successfully booked a schedule at PhoiSaiGon, please check your email to confirm the reservation information

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Quý khách đã đặt lịch thành công ở PhoiSaiGon, vui lòng check mail để xác nhận thông tin lịch đặt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.