SINH THIẾT MÀNG PHỔI

sinh-thiet-mp

Thực hiện khi người bệnh bị tràn dịch màng phổi, đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi kỹ năng rất cao, Bác sĩ chuyên gia đầu ngành sẽ lấy mẩu mô của “màng phổi thành“ gửi đến phòng xét nghiệm, để có chẩn đoán bệnh chính xác nhất.

Send message via your Messenger App
You have successfully booked a schedule at PhoiSaiGon, please check your email to confirm the reservation information

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Quý khách đã đặt lịch thành công ở PhoiSaiGon, vui lòng check mail để xác nhận thông tin lịch đặt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.