RÚT DỊCH MÀNG PHỔI

rut-dich-mp

Thực hiện khi người bệnh bị tràn dịch màng phổi , Bác sĩ có thể tiến hành rút dịch từ khoang màng phổi nhằm giảm bớt khó thở hay / và lấy dịch màng phổi tiến hành các xét nghiệm cần thiết, để có chẩn đoán bệnh chính xác nhất.

Send message via your Messenger App
You have successfully booked a schedule at PhoiSaiGon, please check your email to confirm the reservation information

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Quý khách đã đặt lịch thành công ở PhoiSaiGon, vui lòng check mail để xác nhận thông tin lịch đặt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.